Çalışma Esaslarımız

Çalışma esaslarımız

    1. Paylaşımı esas almak ve ortak tecrübeleri yaygınlaştırmak.

    2. Tarihi mirastan kopmadan, gelecekle ilgili uygulanabilir projeler ortaya koymak.

    3. Bireyi, aileyi, toplumu ve çevreyi bir bütünlük  içinde değerlendirmek.

    4. Tüm çalışmalarda insan fıtratını dikkate alarak, tedriciliğe riayet etmek.

    5. Planlı, programlı ve sistematik çalışma yaklaşımına göre hareket etmek.