Komisyonlar

Evde Karakter Eğitimi (EKE) Komisyonu: “Evden evrene uzanan nizamın adı” sloganıyla akıllarda yer eden EKE çalışmaları, anasınıfı ve ilkokul seviyesindeki öğrencilere yönelik, ev ortamında veya eğitime uygun farklı mekanlarda oluşturulan gruplar ile gelişimlerini arttırıcı derslerin ve ahlaki eğitim programlarının işlendiği bir karakter ve değerler eğitimi projesidir. Yaygın bir öğrenci kitlesine sahip EKE, 6-12 yaş grubu öğrencilerini şahsiyet odaklı, paylaşımcı ve örnek davranışlar sergileyecek bir kişiliğe büründürme çabasındadır. Komisyon, ÜGSA (Ülfet Gösteri Sanatları Atölyesi) bünyesinde öğrencilere tiyatro, drama, sanatsal ve kültürel eğitimler vermekte olup, her yıl Adana’nın en büyük kültürel organizasyonları arasında yer alan Geleneksel Okuma Şenliği’ni tertiplemektedir.”

Kadınlar Komisyonu:

Öğretmenler Komisyonu: Eğitimin inşa sürecinin temel ayağını oluşturduğu bilinciyle hareket eden Öğretmen Komisyonu, “Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için, gökyüzünün öğrencisi olmak gerekir” şiarıyla faaliyetler yürütmektedir. Öğrenci ve eğitim odaklı olarak ideal ve ilkeleri uğruna çaba harcayan Öğretmen Komisyonu, ders grubu, kitap tahlili, seminer ve sosyal etkinlik programlarının yanı sıra her yıl ulusal çapta düzenlenen Öğretmen Sempozyumları’nda yer almaktadır.

Esnaf ve Semtler Komisyonu: İş dünyasında hak ve adalet ölçülerine dayalı ticaret kurallarının yerleşmesini sağlamak, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu oluşturmak ile genelde tüm toplumun özelde iş hayatını oluşturan işçi, işveren ve sermayedar kesimlerinin güzel ahlak çerçevesinde; helal ve meşru yollarla kazanç elde etmelerini tavsiye ve teşvik etmek için yola çıkan ANESİAD, üyeleri arasında kardeşlik bilincini oluşturarak iş hayatında ortak değerleri ayakta tutmayı ve milli sermayeyi yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Yükseköğretim Komisyonu (Anadolu Öğrenci Birliği): Tevhid, ahlak, kardeşlik, adalet ve özgürlük temelinde bir mücadeleyi benimsemiş olan Anadolu Öğrenci Birliği; geçmişine duyarlı, geleceği öngören, geleneğin insanı yücelten değerlerinin takipçisi, bağnazlıktan uzak, erdemin ve insanlık birikiminin vicdanı olmaya namzet, sadece Anadolu’da değil tüm yeryüzü coğrafyasındaki gelişmelere karşı duyarlı, sözü ve davası olan bir gençlik hareketidir. Çukurova Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Akademi Vizyon Kulübü’nü de bünyesinde bulunduran Anadolu Öğrenci Birliği, düşünen ve üreten bir nesil inşa etmeyi hedeflemektedir.

Ortaöğretim Komisyonu:

Eğitim ve Kültür Komisyonu:

Mali Komisyon:

Yardım Komisyonu:

Yetim Komisyonu:

Yaz Okulu Komisyonu: