Komisyonlar

Evde Karakter Eğitimi (EKE) Komisyonu: “Evden evrene uzanan nizamın adı” sloganıyla akıllarda yer eden EKE çalışmaları, anasınıfı ve ilkokul seviyesindeki öğrencilere yönelik, ev ortamında veya eğitime uygun farklı mekanlarda oluşturulan gruplar ile gelişimlerini arttırıcı derslerin ve ahlaki eğitim programlarının işlendiği bir karakter ve değerler eğitimi projesidir. Yaygın bir öğrenci kitlesine sahip EKE, 6-12 yaş grubu öğrencilerini şahsiyet odaklı, paylaşımcı ve örnek davranışlar sergileyecek bir kişiliğe büründürme çabasındadır. Komisyon, öğrencilere sanatsal ve kültürel eğitimler vermekte olup, her yıl Adana’nın en büyük kültürel organizasyonları arasında yer alan Geleneksel Okuma Şenliği’ni tertiplemektedir.

Kadınlar Komisyonu: Derneğimiz, kadın çalışmalarını İstanbul merkezli ve kısa adı AKADDER olan Anadolu Kadın ve Aile Derneği fahri temsilciliği şeklinde gönüllü faaliyetlerle sürdürmektedir. Kadınların içerisinde bulunmadığı her işin yarısının eksik olduğu prensibi gereğince yapılan faaliyetlerin işleyiş ve koordinesine aktif katkı sunan AKADDER, birleşmiş oturum ve istişare organizasyonları ile yaygın bir çalışma ağına sahip, temel eğitim müfredatıyla dikkat çeken ve kadın şahsiyetinin her alanda nitelikli temsiliyetini kurumsal ilke edinen bir çalışma prensibine sahiptir.

Öğretmenler Komisyonu: Eğitimin inşa sürecinin temel ayağını oluşturduğu bilinciyle hareket eden Öğretmen Komisyonu, “Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için, gökyüzünün öğrencisi olmak gerekir” şiarıyla faaliyetler yürütmektedir. Öğrenci ve eğitim odaklı olarak ideal ve ilkeleri uğruna çaba harcayan Öğretmen Komisyonu, ders grubu, kitap tahlili, seminer ve sosyal etkinlik programlarının yanı sıra her yıl ulusal çapta düzenlenen Öğretmen Sempozyumları’nda yer almaktadır.

Esnaf ve Semtler Komisyonu: İş dünyasında hak ve adalet ölçülerine dayalı ticaret kurallarının yerleşmesini sağlamak, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu oluşturmak ile genelde tüm toplumun özelde iş hayatını oluşturan işçi, işveren ve sermayedar kesimlerinin güzel ahlak çerçevesinde; helal ve meşru yollarla kazanç elde etmelerini tavsiye ve teşvik etmek için yola çıkan ANESİAD, üyeleri arasında kardeşlik bilincini oluşturarak iş hayatında ortak değerleri ayakta tutmayı ve milli sermayeyi yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Yükseköğretim Komisyonu (Anadolu Öğrenci Birliği): Tevhid, ahlak, kardeşlik, adalet ve özgürlük temelinde bir mücadeleyi benimsemiş olan Anadolu Öğrenci Birliği; geçmişine duyarlı, geleceği öngören, geleneğin insanı yücelten değerlerinin takipçisi, bağnazlıktan uzak, erdemin ve insanlık birikiminin vicdanı olmaya namzet, sadece Anadolu’da değil tüm yeryüzü coğrafyasındaki gelişmelere karşı duyarlı, sözü ve davası olan bir gençlik hareketidir. Çukurova Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Akademi Vizyon Kulübü’nü de bünyesinde bulunduran Anadolu Öğrenci Birliği, düşünen ve üreten bir nesil inşa etmeyi hedeflemektedir.

Ortaöğretim Komisyonu: Kadim medeniyetimizin ürünü olan onur, erdem, tevhid, adalet ve merhamet gibi kavramları hayatın merkezine alarak ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin birçok organizasyonla birlikte medeniyet tasavvuru oluşumuna katkı sunan Ortaöğretim Komisyonu, çağını okuyabilen, vizyon sahibi, ahlaki erdem sahibi, hayata ve sanata değer veren, ilim ve amel bütünlüğüne sahip, milli ve manevi değerlerini önceleyen şahsiyet sahibi kişilikler oluşturma gayretindedir. İmam Hatip ruhunun tekrar mayalanması ve başarı trendinin yükseltilmesi adına düşünülmüş, gönüllülük esasına dayalı olarak farklı pilot okullarda uygulanan, farkındalık oluşturması hedeflenen ve bireyden topluma değişim sürecinin hayata geçirildiği bir eğitim projesi olan “Erdemli Gençlik Projesi” de komisyon aracılığıyla yürütülmektedir. Komisyonumuz, Ülfet Spor Kulübü‘nün de işleyişine katkı sunmaktadır.

Eğitim ve Kültür Komisyonu: Komisyon, dernekçe yıl içerisinde yürütülecek eğitim faaliyetlerinde baz alınacak müfredatları ve kitap listelerini belirleyerek; hayata geçirilecek sosyal ve kültürel etkinliklerin planlamalarına yardımcı olur.

Mali Komisyon: Derneğin mali harcamalarının yıllık planlama ve takibini sağlar.

Yardım Komisyonu: Anadolu’dan dünyaya açılan iyilik yolunda; din, dil, ırk, kültür farkı gözetmeksizin nerede bir mağduriyet, nerede bir mazlum varsa kardeşlik elini uzatmaya gayret gösteren derneğimiz, çalışmalarını İyilik Derneği Adana Temsilciliği aracılığıyla yürütmektedir. Kurumumuz, ulaşabildiği tüm ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlar ulaştırmayı, yurt dışında kurban, süt keçisi ve su kuyusu organizasyonlarıyla mahzun coğrafyaların kalkınmasını da kendine misyon edinmiş bir sivil inisiyatiftir. Çalışmalarını kurduğu Gıda Bankası bünyesinde sürdüren İyilik Derneği Adana Temsilciliği, bünyesindeki Yetim Komisyonu vasıtasıyla da çok sayıda yetim aileye periyodik yardımlarını sürdürmektedir.

Yaz Okulu Komisyonu: Yaz aylarında Adana genelinde gönüllü eğitimcileri aracılığıyla ücretsiz bir şekilde çocukların zihinsel ve kişisel gelişimlerine katkı sunan komisyonumuz, Ortaöğretim Komisyonumuzca desteklenmektedir.